Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan ohjelma muodostaa perustan liiketoiminnan harjoittamiselle lakien ja yrityksen sääntöjen mukaisesti. Bayer pyrkii menestymään kilpailussa olemalla innovatiivinen, laatuvetoinen, luotettava ja reilu. Tämä edellyttää lakien ja yrityksen ohjeiden noudattamista.

Bayerin Hyvän liiketavan ohjelma muodostaa tälle hyvän pohjan. Ohjelma kiinnittää huomiota useisiin periaatteisiin, jotka ovat erittäin tärkeitä käytännössä. 


Bayer kunnioittaa lakeja, myös kansainvälistä oikeutta, ja edellyttää henkilöstönsä ja liikekumppaniensa toimivan samoin. Bayerin Hyvän liiketavan ohjelmassa käsitellään tärkeitä näkökohtia, joilla on erityistä käytännön merkitystä.

 

1. Reilu kilpailu
Bayer on sitoutunut noudattamaan reilun kilpailun periaatteita ja erityisesti noudattamaan tiukasti kilpailuoikeutta.

 

2. Liiketoiminnan rehellisyys
Korruptiota ei suvaita.

 

3. Kestävän kehityksen periaate
Bayer on tietoinen velvollisuudestaan suojella ympäristöä ja kaikkien terveyttä ja turvallisuutta.

 

4. Ulkomaankauppaa koskevien lakien noudattaminen
Kaikkien kansallisten ja kansainvälisten kauppalakien määräyksiä on noudatettava.

 

5. Tasavertaisten mahdollisuuksien turvaaminen osakekaupoissa
Henkilöstö on velvollinen käsittelemään luottamuksellisesti sisäpiiritietoa, joka voisi vaikuttaa yrityksen osakehintaan.

 

6. Asianmukainen dokumentointi ja läpinäkyvä talousraportointi
Tärkeimpien liiketoimintaprosessien asianmukaista dokumentointia varten on käytössä sisäinen valvontajärjestelmä. Valvontaa tarvitaan sen varmistamiseksi, että kaikki kirjanpitotapahtumat on kirjattu kattavasti ja virheettömästi.

 

7. Oikeudenmukainen ja kunnioittava työympäristö
Koko henkilöstön edellytetään käyttäytyvän ystävällisesti, objektiivisesti ja kunnioittavasti sekä kollegoita että kolmansia osapuolia kohtaan. Minkäänlaista syrjintää tai kiusaamista ei suvaita.

 

8. Bayerin teollisoikeuksien suojaaminen ja muiden teollisoikeuksien kunnioittaminen
Luottamuksellista yritystietoa ei saa paljastaa kolmansille osapuolille tai julkistaa. Henkilöstön on käsiteltävä muiden yritysten teollisoikeuksia yhtäläisellä kunnioituksella.

 

9. Yrityksen ja henkilökohtaisten etujen pitäminen erillään toisistaan
Koko henkilöstön on aina pidettävä henkilökohtaiset etunsa erillään yrityksen eduista. Henkilöstöpäätösten ja liikesuhteiden kolmansien osapuolten kanssa on myös perustuttava yksinomaan objektiivisiin kriteereihin.

 

10. Yhteistyö viranomaisten kanssa
Yritys pyrkii yhteistyöhön asioidessaan viranomaisten kanssa. Kaikkien viranomaisille välitettävien tietojen on oltava virheettömiä ja täydellisiä, ja ne on toimitettava avoimesti, ajallaan ja ymmärrettävässä muodossa.

Päivitetty: 26.05.2016  Copyright © Bayer Oy
http://www.bayer.com