Bayerin_innovaatiot

Bayerin tutkimus ja tuotekehitys

Innovaatiot ja osaava henkilöstömme ovat yrityksemme menestyksen perusta. Kehitämme jatkuvasti uusia molekyylejä, teknologioita ja uusia liiketoimintamalleja sekä investoimme tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja henkilöstömme kehittämiseen. Laajennamme toimintojamme myös yrityskauppojen ja yhteistyöprojektien kautta. Innovaatiokykymme antaa meille mahdollisuuden vastata aikamme globaaleihin haasteisiin ja vahvistaa yrityksemme menestystä.


Vuonna 2016 Bayer käytti 4 700 miljoonaa euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa työskentelee maailmanlaajuisesti 15 200 henkilöä.

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien lisäksi Bayer edistää avointa, uusia näkökulmia ja moniammatillista yhteistyötä arvostavaa innovaatiokulttuuria. Tutkijamme työskentelevät kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, ja laajennamme osaamistamme myös yhteistyöllä ulkoisten kumppanien kanssa.

Teemme yhteistyötä johtavien yliopistojen, julkisten tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Lisäksi meillä on yhteistyöprojekteja yrityshautomojen sekä Aasian ja Yhdysvaltojen johtavien tiedekeskusten kanssa. Osaa yhteistyöprojekteistamme tuetaan julkisilla varoilla.

Vahvistamme Life Science -tutkimustamme

Bayer on ainoa kansainvälinen yritys, jonka tutkimustoiminta tähtää sekä ihmisten, eläinten että kasvien elämänlaadun parantamiseen. Siksi eri toimialojemme tutkijat tekevät systemaattista ja intensiivistä yhteistyötä, josta syntyy uusia impulsseja. Biologiset prosessit, kuten geenien säätely ja energia-aineenvaihdunta, kuuluvat tutkimusprojekteihin, joiden tavoitteena on ymmärtää paremmin sairauksia ja niiden mekanismeja, personoida hoitoja ja selvittää vastustuskyvyn muodostumista. Tutkijoidemme yhteistyötä lisätään mm. yhteisten teknologia-alustojen avulla. Näitä projekteja tehdään pääosin yhteistyössä ulkoisten yhteistyökumppanien kanssa, ja vuodesta 2012 niitä on rahoittanut Bayerin sisäinen Life Sciences -rahasto.

 Aineenvaihdunnan analysoiminen on välillä salapoliisin työtä niin ihmisten, eläinten, kasvien kuin mikro-organismienkin kohdalla. Analysoinnin tavoite on löytää uusia kohteita vaikuttaville aineille. Vasemmalta oikealle tohtorit Julian I. Borissoff ja Dr. Mark-Christoph Ott.

 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut vuosina 2001–2014

 

 

Päivitetty: 11.05.2017  Copyright © Bayer Oy
http://www.bayer.com