Teknologia

Innovatiivisia teknologisia ratkaisuja

Bayer edistää tutkimusta niin teknologisen kehityksen, tekniikan kuin tuotannonkin aloilla. Strategiamme perustuu kolmeen merkittävään osaamisalueeseen: 1) kehitämme innovatiivisia teknologisia ratkaisuja ja alustoja, 2) suunnittelemme ja rakennamme optimaalisia ja erittäin kustannustehokkaita tuotantolaitoksia ja 3) ylläpidämme niitä turvallisesti ja tehokkaasti hyvällä palvelulla, tietotaidolla ja kustomoiduilla työkaluilla.

 

Investoimme teknologiseen kehitykseen

Muotoilu_ja_viimeistely Muotoilu ja viimeistely

Erittäin moniammatillisista lähtökohdista tehtävä työ, jossa yhdistyvät käsitteellinen ja teknologinen prosessisuunnittelu ja prosessien kehittäminen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Analyyttiset_ratkaisut Kustomoituja analyyttisia ratkaisuja

Seulontajärjestelmiä tutkimukseen ja tuotekehitykseen, kuten automatisoidut ja miniatyrisoidut analyysit, fluoresenssia hyödyntävän kuvantamisen integrointi proteiinianalytiikkaan.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Bioteknologisia_prosesseja Bioteknologisia prosesseja

Bioteknologisten prosessien kehittämistä, optimointia ja käyttöönottoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Mallintaminen 

Biologisten prosessien mallintaminen

Tutkimus- ja tuotekehitysprojektien tukeminen mallintamisen ja simuloinnin avulla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kemialliset_prosessit Kemialliset prosessit

Tuotantoprosessien optimointi ja kehittäminen. Tulevaisuuden innovatiiviset tuotantokonseptit.

 

Päivitetty: 15.01.2016  Copyright © Bayer Oy
http://www.bayer.com