• Kestävä kehitys

    Kestävän kehityksen raportointi

    Bayerin kestävän kehityksen raportti on vuodesta 2013 alkaen yhdistetty vuosikertomukseen.

    Lisää

Vastuu ympäristöstä

Ympäristöasiat Suomessa

Bayer panostaa voimakkaasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioihin. Asiat ovat kunnossa, kun koko henkilöstö on omaksunut ajan vaatimukset. Siksi Bayerilla Suomessa nämä aiheet ovat osa jokaista työtehtävää.

lisää

Yhteiskuntavastuu

Paremman elämän puolesta

Osana yhteiskuntavastuutaan Bayer tukee monenlaisia projekteja maailmanlaajuisesti koulutuksen ja tutkimuksen, ympäristön ja luonnon, perustarpeiden, urheilun ja taiteiden alueella.

lisää

Yhteiskuntavastuu

Perhesuunnitteluhankkeet

Suomen Bayer on pitkän kokemuksensa ja erikoisosaamisensa ansiosta keskeisessä osassa Bayer-konsernin yhteiskuntavastuutoimintaan kuuluvissa perhesuunnitteluhankkeissa.

lisää
Päivitetty: 27.01.2015  Copyright © Bayer Oy
http://www.bayer.com