Bayer Oy:n tuki potilasjärjestöille vuonna 2010

Bayer Oy on tukenut vuonna 2010 seuraavia potilasjärjestöjä:

 

 

Suomen Hemofiliayhdistys ry.

 

Kanta-Hämeen MS-yhdistys ry.

 

Suomen Nivelyhdistys ry.

 

Tukimuotoja olivat yleistuki, jäsenkirjeen postitus ja koulutusmateriaalin painatus. Tukien yhteissumma oli 7950 euroa. Pienin yksittäinen tuki oli 150 euroa ja suurin 5000 euroa.

 

Bayer Oy on Lääketeollisuus ry:n jäsenyritys ja sitoutunut noudattamaan yhdistyksen eettisiä ohjeita ja siten julkaisemaan vuosittain potilasjärjestöille annetun tuen.

 

Bayer Oy's support to patient organizations in Finland in 2010

 

 

Bayer Oy has supported in the year 2010 the following Finnish patient organizations:

 

  

Suomen Hemofiliayhdistys ry.

 

 

Kanta-Hämeen MS-yhdistys ry.

 

 

 Suomen Nivelyhdistys ry.

 

 

The forms of support were a general sponsorship, mailing of a membership letter and printing patient education material. The total amount of the support was 7950 euros. The smallest amount of support was 150 euros and the biggest amount 5000 euros.

 

 

 Bayer Oy is a member company of Pharma Industry Finland and committed to follow the Code of Ethics and thus publish the annual support to patient organizations

 

 

Päivitetty: 09.12.2013  Copyright © Bayer Oy
http://www.bayer.com