Cropscience_content_page

Crop Science - kasvinsuojelu

Tavoitteena on kyetä tuottamaan riittävästi ruokaa, rehua, kuitua ja uusiutuvia raaka-aineita maailman kasvavalle väestölle. Se on kasvinsuojelu-toimialan (Crop Science) keskeinen tavoite. Alan liiketoiminta perustuu pääasiassa kasvinsuojelutuotteisiin ja siemeniin.

Kasvinsuojelun toimialalla seurataan maatalousmarkkinoiden pitkäaikaisia suuntauksia. Tavoitteena on auttaa muovaamaan maatalousalan tulevaisuutta innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla. Ne mahdollistavat hyvälaatuisen ruoan, eläinrehun ja uusiutuvien raaka-aineiden riittävän tuotannon maailman kasvavalle väestölle , vaikka viljelykelpoista maata on rajoitetusti.

 

Bayer haluaa omalta osaltaan vaikuttaa ruoan turvallisuuteen maailmanlaajuisesti lisäämällä maatalouden tuottavuutta ympäristöystävällisesti ja kestävää kehitystä tukien. Bayerin innovaatiot on tarkoitettu hyödyntämään sekä asiakkaita että koko yhteiskuntaa ja edistämään pitkän aikavälin kasvua. Crop Science -toimialan strategia perustuu kolmeen kulmakiveen: suunnan näyttämiseen innovaatioissa, asiakaskeskeisyyden lisäämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten maanviljelykäytöntöjen kehittämiseen.

Innovaatioita maatalouteen

Bayer haluaa olla suunnan näyttäjänä innovaatioiden ja kokonaisvaltaisempien ratkaisujen kehittämisessä. Tarkoituksena on vahvistaa entisestään Bayerin osaamista, joka yhdistää siementeknologian kemialliseen ja biologiseen kasvinsuojeluun. Näin asiakkaita voidaan tukea paikallisiin erityisvaatimuksiin räätälöidyillä ratkaisuilla. Innovatiivista teknologiaa käytetään yhä enemmän tuotevalikoiman kehittämiseen. Esimerkkinä tästä ovat satoa parantavat uudet jalostustekniikat.

Asiakaskeisyys

Bayerin strategian toinen tärkeä osa on asiakaskeskeisyys yhdistettynä jakelun jatkuvaan optimointiin. Asiakkaille pyritään tarjoamaan tärkeimpiä viljelykasveja koskevia integroituja ratkaisuja. Koska maatalous digitalisoituu yhä enemmän, tavoitteena on kehittää patentoitava digitaalinen alusta ja erityisiä tietomalleja digitaaliseen maanviljelyyn. Näin viljelijät voivat saada entistä räätälöidympiä ja kestävää kehitystä tukevia kasvinviljelysuosituksia satojen parantamiseen. Tavoitteena on myös tukea kehittyvien alueiden pienviljelijöitä heille kohdistetuilla ratkaisuilla, jotka auttavat heitä käytttämään tehokkaasti omia maanviljelymenetelmiään ja parantamaan elintasoaan.

Sitoutuminen kestävää kehitystä tukevaan maanviljelyyn

Bayer on sitoutunut kestävää kehitystä tukevaan maatalouteen ja pyrkii siksi edistämään ja parantamaan siihen tarvittavia maanviljelykäytäntöjä. Lisäksi menestyksellisiä ruokaketjun kumppanuusprojekteja pyritään laajentamaan koko ajan. Näissä projekteissa Crop Science -toimiala työskentelee yhdessä ruokaketjun kaikkien osallistujien kanssa satojen suojaamiseksi ja lisäämiseksi kestävällä tavalla. Bayer Forward Farming -hankkeen kautta kehitetään ja edistetään yhteistyössä viljelijöiden kanssa innovatiivisia ratkaisuja eri kasvien viljelyyn ja maanviljelyn helpottamiseen. Tarkoituksena on perustaa Forward Farms -toimintaa kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla. Yhteistyö on ratkaisevan tärkeää näiden strategisten prioriteettien toteuttamisessa. Bayer tekee paljon yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin johtavien tutkimuslaitosten ja kumppanien kanssa löytääkseen innovatiivisia ratkaisuja maatalouden haasteisiin.

Suunniteltu Monsanton yrityskauppa

Bayer allekirjoitti 14.9.2016 sitovan sopimuksen Monsantoon liittyvästä yrityskaupasta. Kauppa on Bayerille looginen askel Life Science -toimialaan keskittymisessä. Monsanton osakkeenomistajat hyväksyivät yrityskaupan 13.12.2016 pidetyssä  ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Lopullisen yrityskaupan odotetaan toteutuvan vaadittujen viranomaishyväksyntöjen jälkeen vuoden 2017 loppuun mennessä. Monsanton kanssa yhdistynyt Bayer pystyy tarjoamaan innovatiivisten tuotteiden laajemman valikoiman viljelijöiden moniin tarpeisiin ja yksilöllisiin vaatimuksiin. Yhdistyneiden toimintojen kautta on mahdollista keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä saada innovaatiot nopeammin markkinoille ja tarjota asiakkaille parempia ratkaisuja ja optimoituja tuotteita, jotka perustuvat maatalouden analysointiin ja maanviljelyä tukeviin digitaalisiin viljelysovelluksiin.

Taistelu trooppisia ja subtrooppisia sairauksia vastaan

Crop Science -toimiala tukee kansanterveyttä ja hygieniastandardien noudattamista nykyaikaisen tuhoeläintuotevalikoiman kautta. Tavoitteena on esimerkiksi hävittää hyönteisiä, jotka levittävät trooppisia tai subtrooppisia tauteja, kuten malaria, denguekuume ja Chagasin tauti.

 

Lisätietoa kasvinsuojelun toimialasta on osoitteessa www.cropscience.bayer.com

 

 

Päivitetty: 11.05.2017  Copyright © Bayer Oy
http://www.bayer.com