Kuluttajatuotteet_content_page

Consumer Health - kuluttajatuotteet

Maailman kasvava ja ikääntyvä väestö on yhä suurempi haaste julkisille terveydenhuoltojärjestelmille. Siksi itsehoito on yhä tärkeämpää miljoonille ihmisille samoin kuin hallituksille, terveydenhuoltojärjestelmille ja terveyshuollon maksajille.

Bayerin kuluttajatuotteiden toimiala vastaa tähän muutokseen etupäässä itsehoitotuotteilla. Nämä brändituotteet on tarkoitettu sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon sekä kuluttajien hyvinvoinnin parantamiseen itsehoitoratkaisujen avulla. Tavoitteena on edelleen vahvistaa Bayerin markkina-asemaa ilman reseptiä saatavien lääkkeiden, ravintolisien ja muiden itsehoitotuotteiden kautta.

 

Lisääntyvä kilpailu kuluttajien huomiosta ja teollisuuden ja jakelukanavien keskittäminen edellyttävät, että huomio suunnataan aiempaa vahvemmin brändien rakentamiseen, tärkeisiin markkina-alueisiin ja kuluttajakeskeisiin innovaatioihin. Bayer panostaa tuoteinnovaatioihin ja markkina-alueiden maantieteelliseen laajentamiseen pyrkiessään lisäämään tärkeimpien brändiensä orgaanista kasvua. Näihin tuotteisiin kuuluvat esimerkiksi Claritin®, Aspirin®, Bepanthen®, Canesten®, Dr. Scholl’s®, Coppertone® ja Berocca®. Lisäksi Bayerin asemaa tärkeimmillä markkina-alueilla, kuten Yhdysvallat, Brasilia, Venäjä ja Kiina, on tarkoitus vahvistaa tuotekehityksellä, markkinainnovaatioilla ja uusilla digitaalisilla palveluilla.

 

Lisäksi tavoitellaan valikoidusti myös yrityksen ulkopuolisia kasvumahdollisuuksia, joita syntyy itsehoitolääkeyritysten jatkuvasta keskittämisestä. Yrityskauppojen kautta voidaan laajentaa Bayerin mukanaoloa strategisissa tuotekategorioissa ja keskeisillä markkina-alueilla.

Pitkät perinteet itsehoidossa

 

  • Itsehoitovalmisteet eli ilman reseptiä myytävät lääkkeet ja ravintolisät auttavat ihmisiä säilymään terveinä.

  • Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa eniten.

  • On ratkaisevan tärkeää, että kaikenikäisten tervellistä elämää ja hyvinvointia tuetaan.

  • Siitepöyn leviämistä voidaan simuloida ns. allergiahuoneessa.


Bayerin kuluttajatuotteilla on itsehoitomarkkinoilla pitkät perinteet. Kaikki alkoi vuonna 1899, kun markkinoille tuli Bayerin maailmankuulu brändi Aspirin®.

Nykyään toimintaa on yli 100 maassa, tuotantolaitoksia on 18 ja tutkimus- ja tuotekehityskeskuksia neljä. Tuotekehitystrategia keskittyy brändituotevalikoiman laajentamiseen ja kehittämiseen. Tämä tavoite pyritään saavuttamaan kehittämällä sekä uusia tuotteita että uusia annostusmenetelmiä, koostumuksia, tuoteviestejä, uudenlaisia pakkausmuotoja ja muita innovaatioita. Pyrkimyksenä on myös saada nykyisiä reseptilääkkeitä luokiteltua itsehoitovalmisteiksi.


"Työskentelemme yhdessä johtaaksemme globaalia muutosta – sairauksien hoidosta hyvinvoinnin edistämiseen. Yhdessä myös haluamme auttaa jokaista asiakastamme viettämään parempaa ja terveempää elämää. Tämän kaiken haluamme toteuttaa tieteeseen pohjautuvien innovaatioiden avulla, jotka lisäävät hyvinvointia, hoitavat jokapäiväisiä vaivoja ja ehkäisevät sairauksia."- Erica Mann, Bayer AG:n hallituksen jäsen ja kuluttajatuotteiden toimialan johtaja

Lisätietoa Bayerin kuluttajatuotteiden toimialasta on osoitteessa www.pharma.bayer.com