Bayer Oy:n tuki terveydenhuollon järjestöille 2013

Bayer Oy on tukenut vuonna 2013 seuraavia potilasjärjestöjä sekä terveydenhuollon ja lääketieteen järjestöjä:

 

Endometrioosiyhdistys ry.

 • tukimuoto: endometrioosiklubin kokouksen järjestämiskuluja
 • tuen arvo: 600€

 

Espoon Sydänyhdistys

 • tukimuoto: näyttelymaksu ja puheenvuoro
 • tuen muoto: 1500€

 

Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry

 • tukimuoto: tukimaksu
 • tuen arvo: 1000€
 

Suomen Angiologiayhdistys – Finska Föreningen för Angiologi r.y.

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 • tuen arvo: 1000€
 

Suomen Geriatrit ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 • tuen arvo: 3500€
 

Suomen Gynekologiyhdistys ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu, ilmoitukset SYKLI-lehdessä 
 • tuen arvo: 14195€
 

Suomen Hematologiyhdistys ry - Hematologföreningen i Finland rf

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 • tuen arvo: 2200€
 

Suomen Hemofiliayhdistys ry

 • tukimuoto: ilmoitusmaksu, luennointituki
 • tuen arvo: 5900€
 

Suomen Kardiologinen Seura – Kardiologiska Föreningen i Finland ry

 • tukimuoto: kannatusjäsenmaksu, näyttelymaksut
 • tuen arvo: 7910€
 

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry.

 • tukimuoto: näyttelytilat
 • tuen arvo: 1800€
 

Suomen Kätilöliitto ry

 • tukimuoto: näyttelytila
 • tuen arvo: 560€
 

Suomen lapsi- ja nuorisogynekologinen yhdistys Slangy ry.

 • tukimuoto: näyttelytila
 • tuen arvo: 500€
 

Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry

 • tukimuoto: alueelliset lääkäripäivät
 • tuen arvo: 7500€
 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

 • tukimuoto: alueellisten lääkäripäivien maksu, mainokset
 • tuen arvo: 17100€
 

Suomen Menopaussitutkimusseura – Finnish Menopause Society ry

 • tukimuoto: näyttelytila
 • tuen arvo: 550€

 Suomen MS-liitto ry

 • tukimuoto: jäsenmaksu
 • tuen arvo: 200€
 

Suomen Sydänliitto ry

 • tukimuoto: tukimaksu
 • tuen arvo: 4000€
 

Suomen Onkologiayhdistys

 • tukimuoto: näyttelymaksu 
 • tuen arvo: 3500€
 

Suomen Ortopediyhdistys – Ortopedföreningen i Finland r.y.

 • tukimuoto: ilmoitukset SOT-lehdessä
 • tuen arvo: 3200€
 

Suomen Radiologiyhdistys – Radiologföreningen i Finland r.y.

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 • tuen arvo: 1450€
 

Suomen Silmälääkäriyhdistys - Finlands Ögonläkarförening ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 • tuen arvo: 2100€
 

Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry - Förening för Invärtes Medicin i Finland rf

 • tukimuoto: kevätkokouksen tukimaksu
 • tuen arvo: 17700€
 

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry.

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 • tuen arvo: 900€
 

Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 • tuen arvo: 1500€
 

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry.

 • tukimuoto: näyttelytila
 • tuen arvo: 660€
 

Suomen Urologiyhdistys – Finlands Urologföreningen r.y.

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 • tuen arvo: 4500€
 

Suomen Yleislääkärit ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu / lounassymposium
 • tuen arvo: 8850€
 

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiö

 • tukimuoto: tutkimus- ja koulutustoiminta
 • tuen arvo: 4000€
Päivitetty: 09.12.2013  Copyright © Bayer Oy
http://www.bayer.com