Bayer Oy:n tuki muille terveydenhuollon ja lääketieteen alalla toimiville yhdistyksille vuonna 2011

 

Diabeteshoitajat r.y.

 • tukimuoto: näyttelymaksu

 

European Surgical Association

 •  tukimuoto: kongressitukimaksu
 

Gynekologisen Kirurgian Seura ry

 •  tukimuoto: koulutuspäivien näyttelymaksu
 

Kainuun, Savon ja Karjalan kliiniset kemistit ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Pirkanmaan Kansanterveys ry.

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Anestesiologiyhdistys ry

 • tukimuoto: 2 näyttelymaksua
 

Suomen Angiologiayhdistys – Finska Föreningen för Angiologi r.y.

 • tukimuoto: vuosikokouksen näyttelymaksu
 

Suomen Artroplastiayhdistys ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu, tekonivelkurssi
 

Suomen Endoproteesihoitajat ry

 • tukimuoto: ilmoitus yhdistyksen julkaisussa
 

Suomen Gynekologiyhdistys ry

 • tukimuoto: kahden koulutuspäivän näyttelymaksut, ilmoitukset SYKLI-lehdessä
 

Suomen Kardiologinen Seura – Kardiologiska Föreningen i Finland ry

 • tukimuoto: vuoden 2011 koulutusten toinen päätukijayritys, tietoiskukiertue, kannatusjäsenmaksu, 2 näyttelymaksua
 

Suomen Kirurgiyhdistys ry

 • tukimuoto: 2 näyttelymaksua
 

Suomen koulu-, nuoriso- ja opiskeluterveydenhuollon yhdistys ry

 • tukimuoto: alueelliset tapahtumat ja valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät
 

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry

 • tukimuoto: kätilöpäivien näyttelymaksu
 

Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry

 • tukimuoto: kolmen alueellisen lääkäripäivän näyttelymaksu, ilmoitus Duodecim-lehdessä
 

Suomen Lastenlääkäriyhdistys - Barnläkarföreningen i Finland r.y.

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

 • tukimuoto: 2 ilmoitusta Duodecim-lehdessä
 

Suomen Menopaussitutkimusseura – Finnish Menopause Society ry

 • tukimuoto: koulutuspäivien näyttelymaksu
 

Suomen neurologinen yhdistys - Neurologiska föreningen i Finland r.y.

 • tukimuoto: 2 näyttelymaksua
 

Suomen Ortopediyhdistys – Ortopedföreningen i Finland r.y.

 • tukimuoto: ilmoitukset SOT-lehdessä, juhlasymposiumin näyttelymaksu
 

Suomen Radiologiyhdistys – Radiologföreningen i Finland r.y.

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Silmähoitajat - Finlands Ögonskötare ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Silmälääkäriyhdistys - Finlands Ögonläkarförening ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry - Förening för Invärtes Medicin i Finland rf

 • tukimuoto: sisätautilääkäripäivien päätukija 2011
 

Suomen Syöpäsairaanhoitajat r.y.

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL r.y.

 •  tukimuoto: valtakunnallisen tapahtuman näyttelymaksu
 

Suomen Urologiyhdistys – Finlands Urologföreningen r.y.

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Terveydenhuollon Varastonhoitajat TERVA ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Terveys ja Talous ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri

 • tukimuoto: ilmoitustilamaksu
Päivitetty: 09.12.2013  Copyright © Bayer Oy
http://www.bayer.com