Bayer Oy:n tuki muille terveydenhuollon ja lääketieteen alalla toimiville yhdistyksille vuonna 2012

 

Suomen Angiologiayhdistys – Finska Föreningen för Angiologi r.y.

 • tukimuoto: vuosikokouksen näyttelymaksu

 

Suomen Apteekkariliitto

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Gastrokirurgit ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Gynekologiyhdistys ry

 • tukimuoto: koulutuspäivän näyttelymaksu, ilmoitukset SYKLI-lehdessä
 

Suomen Hematologiyhdistys ry - Hematologföreningen i Finland rf

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Kardiologinen Seura – Kardiologiska Föreningen i Finland ry

 • tukimuoto: vuoden 2012 koulutusten toinen päätukijayritys, tietoiskukiertue, kannatusjäsenmaksu, näyttelymaksu
 

Suomen koulu-, nuoriso- ja opiskeluterveydenhuollon yhdistys ry

 • tukimuoto: koulutuspäivien näyttelymaksu
 

Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry

 • tukimuoto: kolmen alueellisen lääkäripäivän näyttelymaksu
 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

 • tukimuoto: 2 ilmoitusta Duodecim-lehdessä
 

Suomen Menopaussitutkimusseura – Finnish Menopause Society ry

 • tukimuoto: koulutuspäivien näyttelymaksu
 

Suomen Onkologiayhdistys

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Ortopediyhdistys – Ortopedföreningen i Finland r.y.

 • tukimuoto: ilmoitukset SOT-lehdessä
 

Suomen Radiologiyhdistys – Radiologföreningen i Finland r.y.

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Rintasyöpäryhmä ry - Finlands Bröstcancergrupp rf

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Silmälääkäriyhdistys - Finlands Ögonläkarförening ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry - Förening för Invärtes Medicin i Finland rf

 • tukimuoto: sisätautilääkäripäivien näyttelymaksu
 

Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Urologiyhdistys – Finlands Urologföreningen r.y.

 • tukimuoto: näyttelymaksu
 

Suomen Verisuonikirurginen Yhdistys

 • tukimuoto: näyttelymaksu
Päivitetty: 09.12.2013  Copyright © Bayer Oy
http://www.bayer.com