Teknologia

Innovatiivisia teknologisia ratkaisuja

Bayer edistää tutkimusta niin teknologisen kehityksen, tekniikan kuin tuotannonkin aloilla. Strategiamme perustuu innovatiivisten teknologisten ratkaisujen kehittämiseen, tehokkaiden tuotantolaitosten suunnitteluun ja rakentamiseen, sekä niiden ylläpitämiseen turvallisesti ja ammattitaidolla.

Investoimme teknologiseen kehitykseen

Muotoilu ja viimeistely
Erittäin moniammatillisista lähtökohdista tehtävä työ, jossa yhdistyvät käsitteellinen ja teknologinen prosessisuunnittelu ja prosessien kehittäminen.

Kustomoituja analyyttisia ratkaisuja
Seulontajärjestelmiä tutkimukseen ja tuotekehitykseen, kuten automatisoidut ja miniatyrisoidut analyysit, fluoresenssia hyödyntävän kuvantamisen integrointi proteiinianalytiikkaan.

Bioteknologisia prosesseja
Bioteknologisten prosessien kehittämistä, optimointia ja käyttöönottoa.

Biologisten prosessien mallintaminen
Tutkimus- ja tuotekehitysprojektien tukeminen mallintamisen ja simuloinnin avulla.

Kemialliset prosessit
Tuotantoprosessien optimointi ja kehittäminen. Tulevaisuuden innovatiiviset tuotantokonseptit.