Terveys

Tutkimusta lääketieteen edistämiseksi ja potilaan hyväksi

Bayer on ainoa kansainvälinen yritys, jonka tutkimustoiminta tähtää niin ihmisten, eläinten kuin kasvien elämänlaadun parantamiseen. Siksi eri toimialojemme tutkijat tekevät systemaattista ja intensiivistä yhteistyötä, josta syntyy uusia ideoita. Maailmanlaajuisesti tunnetuista lääkkeistä huipputason teknologisiin ratkaisuihin, innovatiivisista diagnosointimenetelmistä eläinlääkkeisiin – Bayerin innovaatiokulttuuri ylittää sekä maantieteelliset että tutkimusalueiden rajat.

Pharmaceuticals – reseptilääkkeet

Tutkimuskohteena reseptilääkkeet – lääkkeiden kehittäminen

Bayerin reseptilääkkeiden toimiala – Pharmaceuticals – keskittyy käyttöaiheisiin, joissa on suuri lääketieteellinen tarve sydän- ja verisuonisairauksien, syöpäsairauksien, gynekologian, silmäsairauksien ja hematologian alueilla. Bayerilla on tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa useissa toimipaikoissa, Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Kiinassa ja Norjassa.

Saavutimme vuoden 2017 tavoitteemme ja saimme siirrettyä kymmenen uutta lääkeainetta tutkimusputkesta prekliiniseen kehitykseen. Käyttämämme määritelmän mukaan uusi lääkeaine on uusi kemiallinen tai biologinen aine, joka ei aikaisemmin ole ollut kehitettävänä. Prekliinisisssä tutkimuksissa näitä aineita tarkastellaan erilaisissa tutkimusmalleissa. Tarkoituksena on selvittää, soveltuvatko aineet kliinisiin tutkimuksiin eli voidaanko aloittaa ensimmäinen ihmisiin kohdistuva tutkimus.

Vuonna 2017 Bayer teki kliinisiä tutkimuksia usealla lääke-ehdokkaalla, jotka ovat lähtöisin yrityksen omasta tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta. Lisäksi jo markkinoilla olevia tuotteita vahvistettiin kehittämällä niiden käyttötapaa ja/tai laajentamalla niiden käyttöaiheita.

Kliiniset tutkimukset ovat välttämättömiä, jotta uusien lääkkeiden teho ja turvallisuus voidaan varmistaa, ennen kuin niitä käytetään sairauksien diagnosointiin ja hoitoon. Uusien lääkevalmisteiden hyödyt ja riskit on aina todistettava tieteellisesti ja dokumentoitava asianmukaisesti. Kaikissa Bayerin kliinisissä tutkimuksissa noudatetaan tiukkoja kansainvälisiä ohjeita ja laatuvaatimuksia sekä kansallisia lakeja ja määräyksiä.

Consumer Health – kuluttajien terveys

Bayerin itsehoitovalmisteiden toimiala – Consumer Health – keskittyy kehittämään uusia ilman reseptiä saatavia itsehoitovalmisteita ja ratkaisuja, jotka parantavat kuluttajien terveyttä ja hyvinvointia kivunlievityksen, ihonhoidon, ravintolisien, ruoansulatuksen, allergialääkkeiden ja flunssan hoidon sekä jalkojen hoidon ja aurinkovoiteiden alueilla. Tuotekehityksen kohteena ovat ominaisuudet, jotka vastaavat kuluttajien toiveisiin ja tarpeisiin. Innovaatiot vaihtelevat uusista valmistemuodoista ja pakkauksista teknisiin sovelluksiin ja lääkinnällisiin laitteisiin. Vuonna 2017 Bayer kehitti noin 50 uutta kuluttajilla testattua konseptia, mikä ylitti vuodelle asetetut tavoitteet merkittävästi. Consumer Health -toimialalla on kansainvälinen tutkimus- ja tuotekehitysverkosto, jonka toimipaikkoja on Yhdysvalloissa, Ranskassa, Saksassa ja Kiinassa. Tärkeä osa Bayerin strategiaa on myös siirtää itsehoitoon sopivia reseptilääkkeitä myytäväksi ilman reseptiä.
Reseptilääkkeiden siirto itsehoitoon on olennainen osa Bayerin innovaatiostrategiaa, ja sen tarkoituksena on tarjota kuluttajille uusia ratkaisuja itsehoitooon. Vuonna 2016 onnistuimme toteuttamaan 30 uutta kuluttajilla testattua konseptia.

Animal Health – eläinten terveys

Tutkimuskohteena eläinten terveys – tuotanto- ja lemmikkieläimille tarkoitettujen lääkkeiden tutkimus ja tuotekehitys.

Animal Health -liiketoimintayksikön tutkimuksessa ja tuotekehityksessä keskitytään loistorjuntaan, antibiootteihin ja muiden kuin tarttuvien tautien hoidossa käytettäviin lääkkeisiin sekä siihen, mitä muita hoitokeinoja kuin antibiootteja voitaisiin käyttää tarttuvien tautien hoitamiseen.

Bayer pyrkii parantamaan seura- ja tuotantoeläinten terveyttä ja hyvinvointia innovaatioilla, joihin kuuluu myös digitaalisia sovelluksia.

Myös tällä alueella toimitaan yhden yhteisen terveyskäsitteen mukaisesti: Bayerin tuotevalikoimaan kuuluu eläimille tarkoitettuja valmisteita, jotka vähentävät sitä riskiä, että sairauden aiheuttaja siirtyisi ihmiseen. Tällaisia valmisteita ovat esimerkiksi sisäloistartuntoihin käytetyt lääkkeet kissoille ja koirille ja erityisesti kirppujen ja punkkien torjumiseen tarkoitetut valmisteet. Bayerin yksi aloite on ollut keskittyä seuraeläinten hyönteisvälitteisiin sairauksiin, ja yhteistyötä tehdään johtavien kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Hankkeen kautta Bayer on ollut edelläkävijä tieteellisten periaatteiden luomisessa ja taistelussa hyönteisvälitteisiä sairauksia vastaan.