Yhteistyöllä ehkäisyvalmisteita ja lääkkeitä maailman köyhimpiin maihin

Perhesuunnitteluhankkeet

Suomen Bayer on pitkän kokemuksensa ja erikoisosaamisensa ansiosta keskeisessä osassa Bayer-konsernin yhteiskuntavastuutoimintaan kuuluvissa perhesuunnitteluhankkeissa. Suomen Bayer on tehnyt jo vuosikymmenten ajan yhteistyötä kansainvälisten perhesuunnittelujärjestöjen kanssa ehkäisyn saamiseksi myös köyhimpien maiden naisten ulottuville.

Bayer-konserni ja erityisesti Turussa sijaitseva tuotantolaitoksemme on keskeisessä osassa suuressa kehitysmaiden perhesuunnitteluhankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vuosina 2013–2018 tuoda 27 miljoonan köyhimmissä maissa asuvan naisen saataville pitkäaikaista ja luotettavaa raskauden ehkäisyä. Luotettavalla raskaudenehkäisyllä pystytään vähentämään sekä ei-toivottuja raskauksia että lasten ja äitien kuolleisuuden määrää kehitysmaissa. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan 2–3 vuoden tauko raskauksien välissä vähentää vastasyntyneiden ja lasten kuolleisuutta ja edesauttaa äitien terveyttä. Hankkeeseen valittu ehkäisymenetelmä, JADELLE®-ehkäisyimplantaatti, valmistetaan Bayerin Turun tuotantolaitoksessa. Oheinen video on kuvattu Keniassa, joka on yksi hankkeen kohdemaista.

vastaanotto

Perhesuunnitteluhankkeen takana ovat kansainväliset järjestöt: Clinton Health Access Initiative; Norjan, Ruotsin, Iso-Britannian ja Yhdysvaltain hallitukset; Children's Investment Fund Foundation ja Bayer-konserni. Bayer-konsernin pääyhteistyökumppani on Bill and Melinda Gates Foundation.Bayerin kansainvälisestä näkökulmasta hanke istuu hyvin yrityksen pitkäaikaisiin yhteiskuntavastuuhankkeisiin, joissa pyritään edistämään lääkkeiden saatavuutta sekä perhesuunnittelun että niin sanottujen laiminlyötyjen sairauksien alueella.

Punnitus