Apurahaohjelma korkeakouluopiskelijoille

Hae nyt apurahaa vuoden opiskeluun Saksassa

Bayer etsii luonnontieteiden ja lääketieteen korkeakouluopiskelijoita yliopisto- tai jatko-opintoihin Saksaan. Tarjolla on apurahoja opintoihin ja opiskelukustannuksiin.

Säätiö tukee seuraavien alojen opiskelua: biologia, biokemia, bioteknologia, bioprosessitekniikka, kemia, kemiantekniikka, lääketiede, farmasia, fysiikka, tilastotiede / biostatistiikka sekä luonnontieteiden opettajaopiskelu.

Hakemuskaavakkeet ja hakuaikataulut löytyvät sähköisessä muodossa osoitteesta www.bayer-foundations.com. Riippumaton tieteellinen toimikunta valitsee apurahojen saajat.