21.12.2016

Helsingin Biopankki on solminut Bayerin kanssa puitesopimuksen biopankkiyhteistyöstä

Life Science -yritys Bayer AG (Bayer) ja Helsingin Biopankki ovat sopineet yhteistyöstä, joka mahdollistaa biopankkinäytteiden käytön Bayerin teettämissä globaaleissa lääketieteellisissä tutkimuksissa tarkkaan määriteltyjen biopankkitoiminnan periaatteiden mukaisesti. 

HUS Biobank agreement 600x400 Zoom image
Yhteistyösopimusta allekirjoittamassa Piia Aarnisalo Huslabista, Kemal Malik Bayerilta ja Kimmo Pitkänen Helsingin Biopankista.
Varsinaisina sopijaosapuolina ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Bayer AG, minkä lisäksi Helsingin yliopisto tukee sopimusta. Sopimuksella osoitetaan molempien osapuolien tahtotila edistää lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä.

Lääketieteellisiltä tutkimuksilta, joihin biopankkinäytteitä käytetään, edellytetään korkeaa tieteellistä laatua ja vaikutusta. Biopankkinäytteitä voidaan hyödyntää tutkimuksiin, jotka edistävät kansanterveyttä, selvittävät tautimekanismeja, ehkäisevät sairauksia tai kehittävät terveydenhuollon tuotteita ja käytäntöjä. Biopankkitoimintaa Suomessa ohjaa kansainvälisesti ainutlaatuinen Biopankkilaki.

”Kumppanuus lääkeyhtiöiden kanssa on tarpeellista, jotta biopankkitoiminta ja -tutkimus saadaan hyödynnettyä tuotekehitykseen. Olemme luomassa infrastruktuuria, joka nopeuttaa tiedon siirtymistä tutkimuksesta potilashoitoon,” sanoo Helsingin Biopankin johtaja Kimmo Pitkänen.

Bayer Nordicin toimitusjohtaja Oliver Rittgen näkee yhteistyön hyödyntävän sekä potilaita että koko terveystoimialaa.

"Biopankkitoiminnassa on aina kyse potilaan parhaasta. Tämän yhteistyön ansiosta pystymme tulevaisuudessa kehittämään entistä nopeammin uusia hoitomuotoja ja yhä personoidumpaa lääkehoitoa potilaille. Samalla profiloimme Suomea kansainvälisesti ainutlaatuisena toimijana biopankkien saralla", Rittgen toteaa.
Päivitetty: 21.12.2016  Copyright © Bayer Oy
http://www.bayer.com