Tiedotteet

10.12.2019

Bayer lisää merkittävästi ponnistuksiaan kestävään kehitykseen

• Vuoden 2030 tavoitteena on yrityksen toiminnan hiilineutraalisuus.
• Vuoden 2030 kunnianhimoiset tavoitteet liittyvät terveyden ja ravitsemuksen saatavuuteen alhaisen tulotason ja alemman keskitulotason maissa sekä alueilla, missä niiden saatavuus on heikko.
• Mitattavissa olevat kestävän kehityksen tavoitteet sisällytetään johdon palkkioihin.

lue lisää
22.11.2019

Bayer haastaa startup-yhtiöitä tiiviimpään terveysteknologian yhteistyöhön – ”Yksin kehittämisen aika on ohi”

Terveysteknologian uusille innovaatioille on lähivuosina yhä suurempi tarve. Bayer Nordicin toimitusjohtaja Miriam Holstein sanoo, että yhteinen tekeminen on jo hyvässä vauhdissa, mutta sitä täytyy kehittää entisestään, jotta yhteiskunnan tarpeisiin voidaan vastata tarpeeksi nopeasti. Business Finlandin terveys- ja hyvinvointisektorin johtajan Minna Hendolin mukaan teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushissa terveysala on ollut jo monena vuonna yksi näkyvimmin esillä olleista aloista.

lue lisää
04.11.2019

Bayer on Suomen kärkiveronmaksaja vuonna 2018

Verohallinnnon tänään julkistamien verotustietojen mukaan Bayer on Suomen suurin yhteisöveronmaksaja, kun tarkastellaan yhtiöitä erillisinä yrityksinä Suomessa. Kun mukaan lasketaan Suomessa toimivien konsernien kaikkien yhtiöiden yhteenlasketut yhteisöverot, on listan kärki hieman erilainen*. Bayer maksoi viime vuonna yhteisöveroa 145 miljoonaa euroa. Bayer on ollut Suomen yhteisöveron maksajien kärkipäässä jo useita vuosia.

lue lisää
25.09.2019

Euroopan komissiolta myyntilupa syöpätyypistä riippumattomalle syövän täsmähoidolle

Euroopan komissio on hyväksynyt täsmähoidon TRK-fuusiosyöpään Euroopan Unionin alueelle. TRK-fuusiosyöpää esiintyy sekä aikuisilla että lapsilla. lue lisää
08.07.2019

Yhteiskunta ison murroksen edessä: kuka on vanhus ja mitä hän saa tehdä? Ikääntyneiden arkea pyritään parantamaan teknologiainnovaatioiden avulla

Käsitys vanhuudesta tulee asiantuntijoiden mukaan mullistumaan lähivuosina.Yleinen käsitys siitä, minkä ikäinen on vanha, on muuttumassa jo nyt. Myös ajatus siitä, mitä vanhat ihmiset voivat ja saavat tehdä, tulee muovautumaan uuteen suuntaan. Kehitystä vievät eteenpäin teknologiset innovaatiot, jotka mahdollistavat terveydenhoidon uudella, yhä yksilöidymmällä tavalla. lue lisää
05.07.2019

Väestö ikääntyy ja haastaa yhteiskunnat – Bayer mukana korkean profiilin keskusteluissa

Globaali life science –yhtiö Bayer on näkyvästi mukana Helsingissä järjestettävässä Silver Economy Forumissa. Kansainvälinen tapahtuma kokoaa päättäjät ja vaikuttajat 9.-10.7. Finlandia-talolle keskustelemaan väestön ikääntymisen monista vaikutuksista. Tilaisuudessa pitävät puheenvuoron Bayer-konsernin toimitusjohtaja Werner Baumann ja lääketieteellinen johtaja Michael Devoy. lue lisää
20.05.2019

Kliinisistä tutkimuksista hyötyvät tuhannet potilaat, lääkärit ja koko yhteiskunta

Toukokuun 20. päivä vietettävä Kliinisen tutkimuksen teemapäivä korostaa lääketutkimusten merkitystä paitsi potilaille, myös koko yhteiskunnalle. Ilman kliinisiä tutkimuksia potilaat eivät pääsisi uusimman hoidon piiriin ja uusien innovaatioiden puutteesta kärsisi myös koko terveystoimiala. lue lisää
03.05.2019
Bayerin Turun henkilöstö kehitti uudenlaisen tavan tehdä hyvää yhdessä:

Tukea Kaarinan SOS-Lapsikylälle tablettien tuotannossa käytetyn irtaimen myynnistä

Bayerin Turun tuotantolaitos lopetti viime vuoden puolella tablettituotantonsa ja päätti samalla auttaa paikallisia lapsia ja perheitä. Tuotannon lopettaminen tarkoittaa yleensä valtavaa jätemäärää, mutta tällä kertaa asiat tehtiin toisin. Tuotannossa mukana olleet laitteet ja tarvikkeet saatiin hyötykäyttöön: Turun toimipisteen henkilöstö osti irtaimen ja kerrytti myyntituloilla hyväntekeväisyyspottia Kaarinan lapsikylälle kaikkiaan 10 000 eurolla.

lue lisää
08.03.2019
Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.

Kuukautissuojilla hyvinvointia Afrikkaan

Naisen arkeen olennaisesti kuuluvat kuukautiset eivät juurikaan rajoita suomalaisten tyttöjen elämää. Toisin on esimerkiksi Keniassa, jossa tytöt saattavat vetäytyä kotiin useiksi päiviksi joka kuukausi. Lääkeyhtiö Bayerin rahoittama hanke pyrkii tarjoamaan kenialaistytöille ratkaisun arkea ja koulunkäyntiä rajoittavaan ongelmaan. lue lisää
26.02.2019

Kati Nyman Bayer Nordicin uudeksi viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi

Bayer Nordicin uudeksi viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi on valittu YTM Kati Nyman. Kattavan kokemuksen terveysalan viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtotehtävistä omaava Nyman aloittaa tehtävässään 1.3.2019. lue lisää