18.01.2018

Bayer ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu yhteistyöhön ‒ tavoitteena tutkia ja kehittää disruptiivisia innovaatioita

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu on perustanut Laboratory of Business Disruption Research -tutkimuslaboratorion liiketoimintamurrosten eli disruptioiden johtamis- ja toteutusmallien tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Laboratorion yrityskumppanit ovat Bayer Nordic SE sekä lisäksi kuusi muuta kansainvälistä suuryritystä.

Bayer ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu aloittavat yhteistyön Laboratory of Business Disruption Research -tutkimuslaboratorion puitteissa. Disruptiiviset innovaatiot syntyvät epävarmassa ympäristössä, jossa markkinaa ei aluksi välttämättä ole olemassa, vaan se tulee löytää tai synnyttää. Laboratorion tavoitteena on, että kokeellinen tutkimus ja pilotointi yrityskumppanien kanssa luo liike-elämälle malleja kehittää disruptiivisia innovaatioita ja tarttua muutosvoimien luomiin mahdollisuuksiin.

Laboratorion tutkimusportfoliossa on akateemista perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta yhdessä yritysten kanssa sekä kahdenvälisiä yritysten kehittämiseen keskittyviä projekteja. Erilaisia yhteistyömalleja pohditaan parhaillaan, ja ensimmäiset hankkeet käynnistyvät jo keväällä 2018. Keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi tekoäly ja koneoppiminen, hinnoitteluinnovaatiot, kilpailukeinot, alustatalous, ekosysteemien muuttuminen sekä organisaatioiden johtaminen disruptiivisessa liiketoimintaympäristössä.

- Bayerilla on merkittävä rooli terveyssektorin kasvun vauhdittajana maailmanlaajuisesti. Yrityksemme tulevaisuus perustuu vahvan innovaatioympäristön ja osaamispääoman kasvattamiseen: vuonna 2016 investoimme pelkästään tutkimukseen ja tuotekehitykseen 4.666 miljardia euroa, Bayer Nordic SE:n toimitusjohtaja Miriam Holstein kertoo.

- Yhteistyö Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Laboratory of Business Disruption Research -tutkimuslaboratorion kanssa tarjoaa meille hyvän mahdollisuuden tarkastella asioita hieman erilaisesta näkökulmasta. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa tuo meille voimaa uusien liiketoimintamallien kehitykseen muun muassa digitaalisten innovaatioiden kautta. Siten voimme yhä tiukemmin tarttua aikamme suurimpiin haasteisiin terveyden ja ravinnon saralla, Holstein jatkaa.

‒ Yhteiskuntaamme ja liike-elämäämme myllertävät tällä hetkellä useat vahvat muutosvoimat, jotka oikein hyödynnettyinä mahdollistavat liiketoimintaloikkia. Esimerkiksi voimakkaasti kehittyvä nettiteknologia on mahdollistanut muun muassa Airbnb:n, Uberin, Netflixin ja Onnibusin läpimurtoja, Laboratory of Business Disruption Research -tutkimuslaboratorion johtaja Thomas Westerholm Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta sanoo.

Uusia yhteistyömuotoja yritysten ja yliopiston välille

Tutkimuslaboratorio toimii osana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun CCR-yksikköä (Center for Collaborative Research), joka edistää ja toteuttaa tutkimusyhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa.

‒ Haluamme kauppakorkeakouluna pysyä kehityksen kärjessä ja elää ajassa ‒ tämä tarkoittaa myös uusien yhteistyömuotojen luomista yritysten ja yliopiston välille. Disruptioteemaan panostaminen mahdollistaa uudenlaisen tutkimusyhteistyön, sanoo kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund.

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen toteaa, että laboratorio on strategisesti tärkeä panostus koko yliopistolle.

‒ Monimutkaisten murrosilmiöiden ymmärtämiseksi tarvitsemme laajaa poikkitieteellistä yhteistyötä, jolle laboratorio tarjoaa erinomaisen yhteistyöalustan, Väänänen sanoo.

Tutkimusagendaa on työstetty yhdessä yrityskumppanien kanssa, jotka ovat Bayerin lisäksi Aller Media Oy, Oy IBM Finland Ab, OP Ryhmä, PwC Suomi / PricewaterhousCoopers Oy, Rolls-Royce Oy Ab ja Valmet Automotive Oy. Laboratorion keskeisenä kansainvälisenä tutkimuskumppanina toimii Harvard Business School, joka on innovaatiotutkimuksen huippuyksiköitä maailmassa. Yhdessä HBS:n kanssa laboratorio valmistelee innovaatiojohtamiseen liittyviä yhteishankkeita, joiden on määrä käynnistyä syksyllä 2018.