29.11.2018
Konserni ryhtyy kattaviin tuotevalikoimaan ja toiminnan tehostamiseen liittyviin sekä rakenteellisiin toimiin

Bayer vahvistaa tärkeimpiä life science -liiketoiminta-alueita ja parantaa samalla merkittävästi tuottavuutta ja kannattavuutta

  • Konsernin suunnitelmissa on luopua Animal Health -liiketoiminnasta, Consumer Health -tuotteista Coppertone™ ja Dr. Scholl’s™ ja myydä sen 60 prosentin osuus Currentasta, joka tarjoaa toimipaikkapalveluja Saksassa.
  • Toiminnan tehostamis- ja rakenteelliset toimet on tarkoitettu parantamaan kilpailukykyä ja saamaan aikaan 2,6 miljardin euron vuosittaiset säästöt vuodesta 2022 lähtien. Näihin on laskettu mukaan myös Monsanto-yrityskaupasta odotettavat synergiaedut.
  • Osa näistä säästöistä sijoitetaan uudelleen tärkeimpiin liiketoiminta-alueisiin.
  • Odotetut kertaluonteiset kustannukset ovat 1,7 kertaa suuremmat kuin vuosittaiset säästöt.
  • Osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan noin euron verran 6,80 euroon vuonna 2019, ja tavoite on noin 10 euroa vuoteen 2022 mennessä.
  • Käyttökateprosentin ennen erikoiseriä ennakoidaan nousevan yli 30 prosenttiin vuoteen 2022 mennessä.
  • Tehostamis- ja rakenteelliset toimet johtavat noin 12 000 työpaikan vähentämiseen 118 200 työpaikasta maailmanlaajuisesti, merkittävä määrä niistä Saksassa.

 

Leverkusen, 29.11.2018 – Bayer-konserni pyrkii vahvistamaan tärkeimpiä life science -liiketoiminta-alueitaan tuotevalikoimaan ja toiminnan tehostamiseen liittyvien sekä rakenteellisten toimien kautta, jotka on suunniteltu parantamaan tuottavuutta ja innovaatioita ja myös kilpailukykyä. Bayer AG:n hallintoneuvosto käsitteli kokouksessaan torstaina yrityksen hallityksen esittämiä suunnitelmia ja ilmaisi niille yksimielisen tukensa. Näillä toimilla yritys viitoittaa tietä liiketoimintansa kestävälle menestykselle houkuttelevilla, pitkän aikavälin kasvumarkkinoilla. ”Olemme edistyneet erittäin hyvin Bayerin strategisessa kehittämisessä viime vuosina. Ryhtymällä nyt näihin toimiin luomme perustan Bayerin tuloksen ja kannattavuuden parantamiseksi kestävällä tavalla”, sanoi Werner Baumann, Bayer AG:n hallituksen puheenjohtaja. ”Näillä toimilla Bayerilla on paras mahdollinen asema life science -yrityksenä tulevaisuudessa.

Tärkeimpiin life science -liiketoiminta-alueisiin keskittyminen

Bayer aikoo toteuttaa tuotevalikoimaa koskevat toimenpiteet vuonna 2019. Yritys aikoo luopua Animal Health -toimialasta ja arvioi mahdollisia vaihtoehtoja. Vaikka tämä yksikkö tarjoaa kasvumahdollisuuksia houkuttelevalla markkina-alueella, Bayer aikoo suunnata Animal Health -liiketoimintayksikön tukemiseen tarvittavat investointiresurssit Bayerin tärkeisiin Pharmaceuticals-, Consumer Health- ja Crop Science -liiketoiminta-alueisiin.

Consumer Health -liiketoiminnassa yritys on käynnistänyt toimia, joiden avulla se pystyy kirimään kiinni markkinakasvua tulevina vuosina ja parantamaan kannattavuutta. Näihin toimiin sisältyy suunniteltu luopuminen tuoteryhmistä, joilla on suotuisampi kehityspotentiaali Bayerin ulkopuolella. Aiemmin ilmoitetun ihonhoitoon tarkoitettujen reseptivalmisteiden myynnin lisäksi Bayer arvioi uudelleen tulevina kuukausina strategisia vaihtoehtoja aurinkovoiteisiin (Coppertone™) ja jalkahoitoon (Dr. Scholl’s™) liittyvistä tuotelinjoista luopumiseksi. Näiden toimien kautta yrityksen tavoitteena on keskittyä saamaan aikaan kannattavaa kasvua sen tärkeimmissä Consumer Health -tuoteryhmissä.

Lisäksi Bayer on aloittanut neuvottelut, jotka koskevat sen 60 prosentin osuuden myymistä Currentasta, joka tarjoaa toimipaikkapalveluja Saksassa. Covestron onnistuneen myynnin jälkeen tämä 60 prosentin osuus ei ole enää perusteltua Bayerin käyttämien Currentan palvelujen vuoksi.

Kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittämiseen tähtäävät toimet

Suunniteltujen tuotevalikoimaan liittyvien toimien lisäksi Bayer aikoo parantaa merkittävästi kustannusrakennettaan. Yritys pyrkii vahvistamaan lisää innovaatioita ja tuottavuutta, nopeuttamaan uuden teknologian hyödyntämistä ja parantamaan edelleen kilpailukykyä ja kannattavuutta. Tässä yhteydessä yritys pyrkii tehostamaan toimintaa lisää kaikissa tukitoiminnoissaan ja palveluissaan.

Monsanto-yrityskaupasta odotetut synergiaedut mukaan lukien Bayer ennakoi 2,6 miljardin euron vuosittaisia säästöjä vuodesta 2022 eteenpäin sen suunnittelemien tehostamis- ja rakenteellisten toimien tuloksena. Näihin sisältyvät maailmanlaajuisesti noin 12 000 työpaikan vähentäminen 118 200 työpaikasta, joista merkittävä määrä Saksasta. Tarkemmat suunnitelmat laaditaan tulevina kuukausina. Näihin toimiin liittyvät odotetut kertaluonteiset kustannukset ovat 1,7 kertaa suuremmat kuin vuosittaiset säästöt. Osa vapautuneista varoista on tarkoitus käyttää vahvistamaan eri liiketoimintayksikköjen innovaatioita ja kilpailukykyä. ”Vuoden 2022 loppuun mennessä on tarkoitus investoida yhteensä noin 35 miljardia euroa yrityksemme tulevaisuuteen, ja tästä summasta käytetään yli kaksi kolmannesta tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja hieman alle kolmannes pääomakustannuksiin”, kertoi Baumann.

Jos tuotevalikoiman oletetaan pysyvän samana ja valuuttakurssien vakaana, yritys ennakoi osakekohtaisen tuloksen nousevan noin 6,80 euroon vuonna 2019 (2018: 5,70–5,90 €), ja tavoitteena on noin 10 euroa vuoteen 2022 mennessä. Konsernin käyttökateprosentin ennen erikoiseriä ennakoidaan nousevan yli 30 prosenttiin vuoteen 2022 mennessä.

Bayer-konsernin strategia, taloudelliset tavoitteet ja pääoman kohdentamisprioriteetit esitellään 5. joulukuuta Lontoossa pidettävässä Capital Markets Day -tilaisuudessa.

Tehostamis- ja rakenteellisia toimia suunniteltu kaikkiin liiketoimintayksiköihin, funktioihin, maakohtaisiin toimintoihin ja palveluihin

Pharmaceuticals-toimialalla tärkeä askel on vahvistaa ulkopuolisiin innovaatioihin keskittymistä samoin kuin kehittää jatkuvasti tutkimus- ja tuotekehitysputkea menestyksellisesti. Näihin toimiin sisältyy innovaatiomallin nopeutettu kehittäminen ja yrityksen sisäisen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan uudelleen järjestäminen. Yrityksen sisäisen kapasiteetin vähentämisestä vapautuvat resurssit on tarkoitus suunnata tutkimusyhteistyömallien ja ulkopuolisten innovaatioiden vahvistamiseen.

Hemofiliaan liittyvässä liiketoiminnassa useiden uusien tuotteiden tulo markkinoille on johtanut kilpailun huomattavaan lisääntymiseen. Voidakseen säilyttää kilpailukykynsä tällä alueella Bayer on päättänyt olla käyttämättä Wuppertaliin, Saksaan rakentamaansa hyytymistekijän VIII tuotantolaitosta ja keskittää rekombinanttiteknologialla tuotetun hyytymistekijän VIII koko tuotannon Berkeleyyn Yhdysvaltoihin.
Consumer Health -toimialalla käynnistetään toimia markkinoiden kasvun saavuttamiseksi tulevina vuosina ja kannattavuuden parantamiseksi. Suunniteltujen tuotevalikoimaan liittyvien toimien lisäksi organisaatiorakenne mukautetaan menestyksen saavuttamiseksi nopeasti muuttuvilla markkinoilla.

Consumer Health- ja Pharmaceuticals-toimialoilla ennakoidaan muihin kuin käteisvaroihin liittyviä arvonalennuksia ja poistoja yhteensä noin 3,3 miljardin euron edestä vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä. Consumer Health -liiketoiminnassa nämä koskevat etupäässä Merck & Co.- ja Dihon-yrityskauppojen yhteydessä hankittuja tuotebrändejä sekä taseessa ilmoitettua goodwillia (yhteensä noin 2,7 miljardia euroa). Pharmaceuticals-toimialan osalta ennakoitavat arvonalennukset ja poistot ovat noin 0,6 miljardia euroa, etenkin Wuppertalin hyytymistekijän VIII tuotantolaitokseen liittyen.

Crop Science -toimialalla keskitytään yrityskaupan kautta hankitun liiketoiminnan onnistuneeseen integraatioon. Kuten aiemmin on ilmoitettu, Bayer ennakoi synergiaetujen tuovan vuosittain 1,04 miljardia euroa (1,2 miljardia dollaria) käyttökatteeseen ennen erikoiseriä vuodesta 2022 lähtien. Tämä luku, johon kuuluu 0,87 miljardia euroa (1 miljardi dollaria) kustannuksiin liittyvää synergiaetua, sisältyy edellä kuvailtuun säästötavoitteeseen.

Edellä mainitut toimialoja koskevat muutokset ja tuotevalikoiman keventämistoimet toteutetaan kattavilla yrityksen sisäisillä järjestelyillä, etenkin Corporate Functions -toiminnoissa ja sitä tukevissa toiminnoissa, Business Services -toiminnoissa ja maakohtaisissa toiminnoissa. Näiden järjestelyjen tavoitteena on Bayerin liiketoimintaa ja yrityksen asiakkaita parhaiten tukeva tehokas organisaatiorakenne ja infrastruktuuri.

Suunniteltu noin 12 000 työpaikan vähentäminen maailmanlaajuisesti vuoden 2021 loppuun mennessä toteutetaan erilaisin toimenpitein seuraavasti: Pharmaceuticals-liiketoiminnasta noin 900 työtehtävää tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ja noin 350 työtehtävää hyytymistekijän VIII tuotantolaitokselta Wuppertalista, arviolta 1 100 työtehtävää Consumer Health -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyen, noin 4 100 työtehtävää Crop Science -liiketoiminnasta yrityskaupan myötä hankitun maatalousliiketoiminnan integraation tuloksena sekä vielä 5 500–6 000 työtehtävää Corporate Functions -toiminnoista ja sitä tukevista toiminnoista, Business Services -toiminnoista ja maakohtaisista toiminnoista.
”Nämä muutokset ovat välttämättömiä ja muodostavat perustan Bayerin tuloksen ja joustavuuden parantamiseksi. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on liiketoimintamme kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla,” sanoo Baumann. ”Olemme tietoisia näiden päätösten vakavuudesta henkilöstöllemme.” Kuten ennenkin toteutamme suunnitellut toimenpiteet oikeudenmukaisesti ja vastuuntuntoisesti.