15.02.2019

Bayerin ja Orionin lääkekehitystyöstä ensimmäisiä tuloksia

Bayerin ja Orionin eturauhassyövän hoitoon kehittämän darolutamidin tehosta on saatu ensimmäisiä tutkimustuloksia. Yhtiöt aikovat jatkaa yhteistyötä darolutamidin parissa.

Bayer on julkistanut ensimmäiset darolutamidin faasi III:a koskevat tutkimustulokset samanaikaisesti sekä suuressa syöpäkonferenssissa ASCO GU:ssa että The New England Journal of Medicine –julkaisussa. Aramis-projektin tutkimustulokset keskittyvät darolutamidin tehoon etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän (nmCRPC) hoidossa.
Tutkimuksen päämuuttuja saavutettiin: darolutamidi pidensi merkittävästi aikaa ennen etäpesäkkeiden ilmaantumista lumelääkkeeseen verrattuna. Darolutamidin todettiin pienentävän etäpesäkkeiden ilmaantumisen riskiä 59%:lla (HR=0.41, 95% CI 0.34-0.50; P<0.001). Keskimäärin darolutamidi pidensi potilaiden etäpesäkkeetöntä aikaa 22 kuukaudella lumelääkkeeseen verrattuna (darolutamidilla 40.4 kuukautta, lumelääkkeellä 18.4 kuukautta). Darolutamidin yleisin haittavaikutus oli väsymys, jota esiintyi yli 10%:lla potilaista.

Tarkemmat tutkimustulokset löytyvät täältä.

Suomesta johdetut tutkimukset

Aramis-projektin faasi III:n maailmanlaajuisia tutkimuksia johdettiin Bayerin Espoon kliinisen lääketutkimuksen yksiköstä käsin yhteistyössä kansainvälisen tiimin kanssa. Kyseessä oli Bayerin kaikkien aikojen suurin kliinisen vaiheen eturauhassyöpätutkimus, jossa oli mukana 1509 potilasta 36 eri maasta.

Bayerin kliinisten lääketutkimusten johtaja Tarja Jalava iloitsee hyvin sujuneesta projektista.

”Tällainen suururakka oli mahdollista sen ansiosta, että Suomesta löytyy huippuosaamista globaalien tutkimusten johtamiseen. Tiimille on ollut palkitsevaa se, että Espoosta käsin voi johtaa tutkimushanketta, joka levittäytyy Osakasta Tampereen kautta Bostoniin ja Sao Paoloon saakka”, Jalava kuvailee.

Yhteistyö avainasemassa

Bayer ja Orion ovat tehneet tiivistä yhteistyötä darolutamidin kehittämisessä. Bayerin Pohjoismaiden toimitusjohtaja Miriam Holstein pitääkin Bayerin ja Orionin yhteistyötä merkittävänä ja näkee sen korostavan Suomen roolia globaalissa kehitystyössä.

”Suomi on ainutlaatuisessa asemassa lääkkeen kehityksessä, sillä molekyyli on kehitetty täällä ja kliiniset lääketutkimukset on johdettu Suomesta käsin. Tällainen menestys kumpuaa yhteistyöstä, joka on tärkeää Suomen kaltaisessa tiiviissä yhteiskunnassa. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki; yhteiskunta, yritykset ja tärkeimpänä tietenkin potilaat, joita varten lääke on kehitetty”, Holstein toteaa.

Bayerin ja Orionin yhteistyö eturauhassyövän parissa jatkuu, sillä meneillään on toinenkin tutkimusyhteistyö Orionin kanssa. Tässä Arasens-tutkimuksessa darolutamidin tehoa ja turvallisuutta arvioidaan yhteiskäytössä hormonihoidon ja kemoterapian kanssa. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2022.