10.10.2018
Tavoitteena tutkia ja kehittää disruptiivisia innovaatioita:

Bayerin ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteistyö jatkuu: avoin seminaari ja lääkekehityksen simulaatio keräsivät ennätysmäärän yleisöä

Kauppakorkeakoulussa viime viikolla järjestetty Disrupt Now, Bayer! -avoin seminaari houkutteli paikalle runsaasti opiskelijoita ja tutkijoita. Seminaari tarjosi erinomaisen mahdollisuuden avoimeen dialogiin liiketoimintamallien muutoksien ja niihin liittyvän tutkimuksen saralla. Seminaarin jälkeen järjestetyssä lääkekehityksen simulaatiossa avattiin lääkekehitysprosessin vaiheita yli kolmen tunnin intensiivisen harjoituksen kautta. Samassa yhteydessä Bayer Nordic SE:n toimitusjohtaja Miriam Holstein vihki käyttöön Bayerin oman opetustilan kauppakorkeakoulun tiloissa.
Miriam Holstein

Bayerin ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Laboratory of Business Disruption Research -tutkimuslaboratorion vuoden alussa aloittama yhteistyö on edennyt seuraavaan vaiheeseen. Viime viikolla järjestetyn Disrupt Now, Bayer! -avoimessa seminaarissa esiteltiin Bayeria Life Science -yrityksenä erityisesti yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille sekä kerrottiin toimialalla tapahtuvista muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä. Avointen seminaarien kautta yrityskumppanit voivat tuoda esiin ajankohtaisia aiheita disruptiivisten innovaatioiden* tutkimiseen ja kehitykseen.

Seminaarissa pureuduttiin tämän päivän ja tulevaisuuden disruptiivisten liiketoimintamallien mahdollisuuksiin Life Science -alalla erityisesti terveyden ja ravinnon saralla. Lisäksi pohdittiin, mitkä ovat uusien mallien vaikutukset johtamiseen ja tulevaisuuden työntekijöiden osaamisen vaatimuksiin.

- Onnistuimme tekemään seminaarisarjan yleisöennätyksen ja yleisö oli mukana vahvasti ohjelmassa monin kysymyksin. Monet osallistujat halusivat vielä seminaarin jälkeen tulla keskustelemaan esiintyjien kanssa, kliinisten tutkimusten projektipäällikkö Arto Pakkalin kertoo.

- Yrityksillä on usein kiillotettuja mainospuheita, mutta tärkeämpää on kertoa, mitä teemme konkreettisesti ja mitä arkemme on. Tällaiset tilaisuudet, joissa olemme lähellä opiskelijoita ja jaamme tietoa heitä koskettavista asioista, ovat tärkeitä välineitä siltojen rakentamiseen yritysten ja opiskelijoiden välille, Talent Managentista vastaava Johanna Saarinen painottaa.

Simulaatio avaa ovet lääkekehityksen maailmaan

Seminaarin jälkeen opiskelijoilla oli mahdollisuus oppia, mitä lääkekehitysprosessi lääkeyrityksessä pitää sisällään; mitkä ovat päätöksentekoon vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät, millaisia ovat lääkekehitystä tekevät monifunktionaaliset tiimit sekä minkälaisia työmahdollisuuksia lääkeyritys voisi heille tulevaisuudessa tarjota.

- Simulaatio onnistui mielestämme erittäin hyvin. Opiskelijat heittäytyivät harjoitukseen mukaan aivan täysillä. Oli huikean hienoa seurata ja ohjata heidän työskentelyään. He omaksuivat suuren määrän tietoa lyhyessä ajassa ja veivät projektia asiantuntevasti eteenpäin, strategisten kehityshankkeiden projektipäällikkö Jutta Lindborg kertoo.

Noin puolella opiskelijoista oli jo tietoa lääkekehitysprosessista ainakin yleisellä tasolla. Kaikkien osallistujien yleiskuva simulaatiosta oli positiivinen. Palautteen perusteella noin 90 prosenttia osallistujista osallistuisi vastaavaan tilaisuuteen tulevaisuudessakin ja suosittelisi simulaatiota myös muille.

Uusia yhteistyömuotoja yritysten ja yliopiston välille

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Laboratory of Business Disruption Research -tutkimuslaboratorio perustettiin liiketoimintamurrosten eli disruptioiden johtamis- ja toteutusmallien tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Laboratorion tutkimusportfoliossa on akateemista perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta yhdessä yritysten kanssa sekä kahdenvälisiä yritysten kehittämiseen keskittyviä projekteja.

- Me Bayerilla etsimme jatkuvasti uusia yhteistyömalleja, joiden avulla voimme yhä tiukemmin tarttua aikamme suurimpiin haasteisiin terveyden ja ravinnon saralla. Yhteistyö Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa tarjoaa meille erilaisia näkökulmia uusien liiketoimintamallien kehitykseen muun muassa digitaalisten innovaatioiden kautta, Holstein painottaa.

Uusia yhteistyömalleja pohditaan parhaillaan. Keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi tekoäly ja koneoppiminen, hinnoitteluinnovaatiot, kilpailukeinot, alustatalous, ekosysteemien muuttuminen sekä organisaatioiden johtaminen disruptiivisessa liiketoimintaympäristössä.

Tutkimusagendaa on työstetty yhdessä yrityskumppanien kanssa, jotka ovat Bayerin lisäksi Aller Media Oy, IBM Finland Ab, OP Ryhmä, PwC Suomi / PricewaterhousCoopers Oy, Rolls-Royce Oy Ab ja Valmet Automotive Oy. Laboratorion keskeisenä kansainvälisenä tutkimuskumppanina toimii Harvard Business School, joka on innovaatiotutkimuksen huippuyksiköitä maailmassa. Yhdessä HBS:n kanssa laboratorio valmistelee innovaatiojohtamiseen liittyviä yhteishankkeita.

 

* Disruptiiviset innovaatiot syntyvät epävarmassa ympäristössä, jossa markkinaa ei aluksi välttämättä ole olemassa, vaan se tulee löytää tai synnyttää. Laboratorion tavoitteena on, että kokeellinen tutkimus ja pilotointi yrityskumppanien kanssa luo liike-elämälle malleja kehittää disruptiivisia innovaatioita ja tarttua muutosvoimien luomiin mahdollisuuksiin.