07.06.2018

Bayerin Monsanto-kauppa päätökseen

Leverkusen, 7.6.2018 – Bayer saattoi Monsanto-yrityskaupan onnistuneesti päätökseen torstaina.

Uutiset
Bayer-konsernin julkaisut
Tiedotteet
Konsernin sijoittajasuhteet
Bayer-konsernin uutisia

07.06.2018
Bayerin Monsanto-kauppa päätökseen

Leverkusen, 7.6.2018 – Bayer saattoi Monsanto-yrityskaupan onnistuneesti päätökseen torstaina.
Yhdysvaltalaisen Monsanton osakkeilla ei enää käydä kauppaa New Yorkin pörssissä, sillä Bayer omistaa nyt Monsanton koko osakekannan. Monsanton osakkeenomistajille maksetaan 128 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta. J.P. Morgan avusti Bayeria kauppahinnan maksuprosessin toteuttamisessa. Kyseessä on Bayerin historian suurin yrityskauppa. Yhdysvaltain oikeusministeriön antaman ehdollisen hyväksynnän mukaan Monsanto voidaan integroida Bayeriin heti, kun divestoitavien liiketoimintojen myynti BASF:lle on saatu loppuun. Integraatioprosessin odotetaan alkavan noin kahden kuukauden kuluttua.

"Tämä on suuri päivä asiakkaillemme eli viljelijöille ympäri maailmaa, joita voimme auttaa suojaamaan ja parantamaan viljasatoja entistä paremmin. Tämä on myös suuri päivä osakkeenomistajillemme, sillä yrityskauppaan liittyy potentiaali luoda merkittävää arvoa, sekä kuluttajille ja yhteiskunnalle. Siten voimme jatkossa auttaa yhä paremmin maailman viljelijöitä kasvattamaan terveellistä ja edullista ruokaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Olemme jatkossa johtava innovaattori maataloudessa, ja voimme tarjota henkilöstöllemme eri puolilla maailmaa houkuttelevia työpaikkoja ja kehittymismahdollisuuksia", kertoo Bayerin hallituksen puheenjohtaja Werner Baumann.

"Kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet ovat meille yhtä tärkeitä kuin taloudelliset tavoitteet. Pyrkimyksemme on vastata johtoaseman mukanaan tuomaan suureen vastuuseen ja syventää osallistumistamme yhteiskunnalliseen keskusteluun."

"Kaupan loppuunvienti on tärkeä etappi matkalla kohti tavoitetta luoda johtava maatalousyritys, joka tukee viljelijöitä heidän pyrkimyksissään toimia tuottavammin ja kestävämmällä tavalla maapallon ja kuluttajien hyväksi", toteaa Monsanton pääjohtaja Hugh Grant. "Olen ylpeä Monsanton uraauurtavasta työstä ja odotan innolla, miten yhdistetyt liiketoiminnot auttavat modernia maanviljelyä eteenpäin."

Bayerin hallituksen jäsen Liam Condon johtaa yhdistettyä Crop Science -toimialaa, kun integraatio alkaa. Siihen saakka Monsanto toimii itsenäisesti Bayerista erillään.

Ennakoivia lausuntoja koskevat varoitukset
Jotkin tässä tiedonannossa annetut lausunnot saattavat sisältää "ennakoivia lausuntoja". Todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti ennakoivien lausuntojen sisältämistä arvioiduista tai ennakoiduista tiedoista. Seuraavassa on lueteltu esimerkkejä tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen olennaisesti ennakoiduista lausunnoista: riski, että osapuolet eivät pysty toteuttamaan fuusiossa odotettuja synergioita ja toiminnan tehostamista odotetun aikataulun mukaisesti (tai ollenkaan) ja integroimaan onnistuneesti Monsanto Companyn ("Monsanto") toimintoja Bayer Aktiengesellschaftin ("Bayer") toimintoihin; integraatio saattaa olla odotettua hankalampi tai kalliimpi tai viedä enemmän aikaa; yrityskaupan jälkeinen liikevaihto saattaa olla odotettua pienempi; käyttökustannukset, asiakasmenetykset ja liiketoiminnan häiriintyminen (mukaan lukien vaikeudet henkilöstö-, asiakas- tai toimittajasuhteiden ylläpidossa) saattavat yrityskaupan jälkeen olla odotettua suurempia tai merkityksellisempiä; tiettyjen Monsanton avainhenkilöiden pysyminen yrityksen palveluksessa; osapuolten kyky täyttää fuusion kirjanpito- ja verotustoimia koskevat odotukset; yrityskauppaa varten otettujen lainojen rahoituksen vaikutus; yrityskaupan yhteydessä otetun velanoton vaikutus ja mahdollinen vaikutus Bayerin velkaantuneisuusasteeseen; Bayerin ja Monsanton yhdistetyn liiketoiminnan vaikutukset, mukaan lukien yhdistetyn yrityksen tuleva taloudellinen tila, toiminnan tulokset, strategia ja suunnitelmat; muut tekijät, jotka on mainittu Yhdysvaltain arvopaperikomissiolle (Securities and Exchange Commission, SEC) jätetyssä Monsanton vuosiraportissa (Form 10-K) 31. elokuuta 2017 loppuneelle tilivuodelle ja Monsanton muissa Yhdysvaltain arvopaperikomissiolle toimittamissa raporteissa, jotka ovat saatavilla osoitteessa http://www.sec.gov ja Monsanton verkkosivustolla osoitteessa www.monsanto.com; ja muut tekijät, joista kerrotaan Bayerin julkisissa tiedotteissa, jotka löytyvät Bayerin verkkosivustolta osoitteesta www.bayer.com. Bayerilla ei ole velvollisuutta päivittää tässä tiedonannossa annettuja tietoja, jollei lainsäädäntö niin vaadi. Näihin ennakoiviin lausuntoihin ei tulisi luottaa liiaksi, sillä ne kuvaavat vain tiedonannon hetkistä tilannetta.