26.02.2019

Kati Nyman Bayer Nordicin uudeksi viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi

Bayer Nordicin uudeksi viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi on valittu YTM Kati Nyman. Kattavan kokemuksen terveysalan viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtotehtävistä omaava Nyman aloittaa tehtävässään 1.3.2019.
Photo: Rob Örthén

Nyman siirtyy uuteen tehtäväänsä biolääkeyhtiö AbbVie Finlandin yhteiskuntasuhdejohtajan paikalta. Yhteiskuntatieteitä opiskellut Nyman on tehnyt pitkään töitä terveysalan yrityksissä ja järjestöissä vastaten viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista.

”On hienoa aloittaa viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana vahvasti tulevaisuuteen orientoituneessa globaalissa life science -alan yrityksessä, jonka perusta on vahvalla pohjalla ja jonka brändi tunnetaan koko maailmassa. Bayerin hyvä maine perustuu innovatiiviseen tuotekehitykseen ja tieteelliseen tutkimukseen, vahvaan alan asiantuntijuuteen, tunnettuihin tuotebrändeihin sekä monialaiseen sidosryhmäyhteistyöhön maailmanlaajuisesti”, Nyman toteaa ja jatkaa:
”Minulle on tärkeää, että voin omalta osaltani vahvistaa Bayerin mainetta syventämällä vuoropuhelua Bayerin ja sen eri sidosryhmien kesken, ja siten vaikuttaa koko toimialan houkuttelevuuden lisäämiseen”.

Nyman toivoo, että panostukset hyvän startin saaneeseen terveysalan kasvustrategiaan jatkuvat myös tulevaisuudessa.

”Koko Nordic-alueella on hyvät edellytykset nousta kansainväliseksi life science -alan huippukeskittymäksi, ja näen Bayerilla tässä globaalina suuryrityksenä monia vaikuttamisen paikkoja. Se, että meillä on pääkonttori Suomessa, auttaa meitä palvelemaan Suomea yhä paremmin”.

Tiiviillä yhteistyöllä kohti tavoitteita

Bayer Nordicin toimitusjohtajan Miriam Holsteinin mukaan Bayerilla on merkittävä rooli terveyssektorin kasvun vauhdittajana maailmanlaajuisesti. Holstein näkee yrityksen tulevaisuuden perustuvan vahvan innovaatioympäristön ja osaamispääoman kasvattamiseen. Tähän tarvitaan alan huippuammattilaisia, joilta löytyy strategista ymmärrystä ja näkemystä siitä, miten parhaita tuloksia saadaan aikaan - siis juuri sellaisia ammattilaisia kuin Kati Nyman.
 
”Bayerilla on vahva jalanjälki Suomessa sekä koko Nordic-alueella. Bayer on yksi Suomen suurimmista yhteisöveronmaksajista ja investoi merkittävästi koko Nordic-alueen kehitykseen vuosittain. On hienoa saada Nymanin kaltainen huippuosaaja lisäämään Bayerin vaikuttavuutta koko toimialueella”, Holstein sanoo.

”Me Bayerilla etsimme jatkuvasti uusia yhteistyömalleja, joiden avulla voimme yhä tiukemmin tarttua aikamme suurimpiin haasteisiin terveyden ja ravinnon saralla. Olen vakuuttunut, että tiivis yhteistyö ja vuoropuhelu sekä oikeat osaajat oikeissa paikoissa ovat avain näiden tavoitteiden saavuttamiseen”, Holstein painottaa.