Tunne faktat

Mitä EFPIA:n läpinäkyvyyttä koskevat säännöt tarkoittavat?

Bayer kannattaa läpinäkyvyyden lisäämistä lääketeollisuuden ja terveydenhuollon toimijoiden välisissä taloudellisissa suhteissa. Bayerin toiminta on EFPIA:n läpinäkyvyyttä koskevien sääntöjen mukaista.

Infographic_DisclosureMethodology

Euroopassa 40 johtavaa yritystä 33 maassa on sitoutunut noudattamaan EFPIA:n läpinäkyvyyttä koskevia sääntöjä

EFPIA* on Euroopan lääketeollisuusyhdistysten kattojärjestö. Bayer ja muut järjestön jäsenyritykset ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet julkistamaan terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille annetut taloudelliset etuudet. Etuuksiin kuuluvat kaikki suorat ja epäsuorat rahapalkkiot tai muunlaiset taloudelliset etuudet, jotka liittyvät ihmisille tarkoitettujen reseptilääkkeiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Tiedot julkistetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

* EFPIA = European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Korvauksen määrä

Terveydenhuollon ammattilaiset toimivat lääketeollisuuden asiantuntijoina, ja tehdystä työstä maksetaan korvaus, aivan kuten muillakin aloilla tehtävästä työstä. Korvauksen määrä riippuu toiminnan tyypistä, asiantuntemuksen tasosta ja käytetystä ajasta. Myös paikallinen tulotaso, lait ja ohjeistukset vaikuttavat määrään. Tärkein periaate on reilu markkinahintainen korvaus saaduista palveluista. Korvaus on nimenomaan palkkio tehdystä työstä, eikä sillä haluta vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten hoitopäätöksiin.

Julkistetaanko tiedot yksilötasolla vai yhteenvetona?

Terveydenhuollon ammattilaisille maksetut taloudelliset etuudet julkistetaan yksilötasoisesti tai yhteenvetona. Useimmissa Euroopan maissa tietosuojalait sallivat yksilötasoisen julkistamisen ainoastaan ko. henkilön suostumuksella. Jos henkilö ei anna suostumustaan tietojensa julkistamiseen, julkaistaan tiedot yhteenvetona, joista saajaa ei voi yksilöidä. Joissakin maissa suostumus on hankittava myös terveydenhuolto-organisaation yksiköltä. Tutkimusta ja tuotekehitystä koskevat taloudelliset etuudet on aina ilmoitettava yhteenvetona.

Tietosuoja

Bayerilla tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat kunnia-asioita. Kaikki kerätyt tiedot suojataan viranomaisten hyväksymien tarkkojen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi yksilötasoisia tietoja julkistetaan ainoastaan, jos henkilö on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa. Bayerin tietoturvallisuusjärjestelmät varmistavat, etteivät ulkopuoliset tahot voi nähdä tai manipuloida tietoja. Yrityksen sisällä tietoja voivat tarkastella vain ne henkilöt, jotka ovat vastuussa tietojen keräämisestä tai raportoinnista.

Kaikkien etuuksien julkistaminen

Bayer uskoo, että ainoastaan kaikkien yksilöä koskevien etuuksien julkistaminen antaa rehdin kuvan yrityksen ja terveydenhuollon ammattilaisen välisistä suhteista, eikä siksi julkista osittaisia yksilötasoisia tietoja. Jos henkilö ei anna suostumustaan tiettyyn toimintaan liittyvien tietojen julkistamiseen, Bayer pitää sitä yleisluontoisena kieltona julkistaa mitään tietoja. Tällöin kaikki taloudelliset etuudet ilmoitetaan yhteenvetona.