Läpinäkyvät menetelmät

Lisätietoa julkistamisen periaatteista

EFPIA:n läpinäkyvyyttä koskevat yleiset säännöt koskettavat kaikkia sen jäsenyrityksiä. Kaikki yritykset julkistavat terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksetut taloudelliset etuudet ennalta sovitussa muodossa. Yritysten sisäisten prosessien sujuvuuden takaamiseksi joitakin raportoinnin yksityiskohtia on kuitenkin jätetty yksittäisten yritysten omaan päätäntävaltaan. Tämä menetelmäkuvaus auttaa ymmärtämään kuinka Bayer dokumentoi ja julkistaa asiaankuuluvat tiedot Suomessa.

Bayer on vakuuttunut siitä, että tiivis yhteistyö ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen tukeminen auttavat merkittävästi lääkkeiden ja hoitomenetelmien kehittämisessä. Terveydenhuollon ammattilaiset toimivat lääketeollisuuden asiantuntijoina, ja tehdystä työstä maksetaan korvaus, aivan kuten muillakin aloilla tehtävästä työstä.

Bayer ilmoittaa EFPIA:n taloudellisten suhteiden julkistamista liittyvien koskevien sääntöjen mukaisesti kaikki taloudelliset etuudet, jotka se on myöntänyt terveydenhuollon ammattilaisille tai organisaatioille suoraan tai epäsuorasti. Raportointikausi on aina täysi kalenterivuosi.