Terveydenhuollon ammattilaisille maksetut taloudelliset etuudet

Tietojen julkistaminen

Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n läpinäkyvyyttä koskevien sääntöjen mukaisesti Bayer julkistaa terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksetut taloudelliset etuudet, jotka liittyvät reseptilääkkeiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö on synnyttänyt lukuisia innovatiivisia lääkkeitä, jotka ovat vähentäneet monien sairauksien vaikutusta ihmisten elämään. Bayer on vakuuttunut siitä, että tiivis yhteistyö ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen tukeminen auttavat merkittävästi lääkkeiden ja hoitomenetelmien kehittämisessä.

Bayerin Suomen toimintojen keskiössä on raskauden ehkäisyyn liittyvä kotimainen erityisosaaminen. Pitkäaikaiseen lääkeannosteluun liittyvän asiantuntijuuden kivijalka on Suomessa kehitetty ja valmistettava hormonikierukka, jota viedään yli 130 maahan. Avainlipputuotteen menestykseen ovat vaikuttaneet lukuisat suomalaiset huippuasiantuntijat ja lääkärit, jotka ovat osallistuneet hormonikierukoiden tutkimus- ja kehitystyöhön sen eri vaiheessa.

Lähes kaikki kansainvälisen yrityksemme reseptilääkkeet ovat myös suomalaisten kuluttajien ja potilaiden saatavilla. Bayer on tuonut markkinoille viime vuosina useita lääketieteellisiä innovaatioita esimerkiksi syöpätautien ja sydän- ja verisuonisairauksien alueilla, jotka ovat muuttaneet hoitokäytäntöjä ja uudistaneet terveydenhuollon rakenteita myös Suomessa.

Lääkeyritysten velvollisuus on antaa kattavat tiedot valmisteistaan terveydenhuollon ammattilaisille, jotta niiden käyttö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän vuoksi Bayer tukee terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta niin kongresseissa kuin koulutustilaisuuksissakin: niissä lääkärit saavat tietoa tuoreimmista lääketieteellisistä tutkimuksista, ja pystyvät määräämään parhaan hoitovaihtoehdon potilailleen. Lääkeyritysten tarjoama koulutus on kuitenkin vain pieni osa kokonaisuutta, sillä pääsääntöisesti koulutuksesta vastaavat lääketieteelliset tiedekunnat. Myös erikoislääkäriyhdistykset järjestävät koulutusta jäsenilleen, jota arvokasta työtä Bayer on ollut mukana tukemassa.

Julkistettavat tiedot sisältävät neljään eri pääluokkaan kuuluvia taloudellisia etuuksia:

LuokatTaloudelliset etuudet
Terveydenhuollon ammattilaisetTerveydenhuollon organisaatiot
Lahjoitukset ja apurahat-Rahalliset tai muut etuudet
Tapahtumat
  1. Rekisteröintimaksut
  2. Matka- ja majoituskulut
  1. Sponsorointi
  2. Rekisteröintimaksut
  3. Matka- ja majoituskulut
Palvelut ja konsultointi
  1. Palkkiot
  2. Muut sopimuksessa määritellyt kulut (mm. matka- ja majoituskulut sekä rekisteröintimaksut)
Tutkimus ja tuotekehitysPalkkiot, matka- ja majoituskulut sekä muut annettuun palveluun liittyvät kulut