Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Mitä yhteistyöhön sisältyy?

Lääketeollisuus ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät yhteistyötä sekä monenlaisissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa että hoitotulosten arvioinnissa.

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö mahdollistaa paremman ja turvallisemman lääkehoidon. Potilaat voivat lisäksi saada avun aiemmin, kun lääkärit ovat mukana tutkimuksissa, ja tuorein tutkimustieto saadaan Suomeen nopeasti. Bayer uskoo vahvasti, että yhteistyöllä pystytään ymmärtämään sairauksia paremmin ja kehittämään lääkkeitä aiempaa nopeammin.

Terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat potilaat ja näkevät sekä sairauden kehittymisen että hoidon vaikutuksen. He ovat Bayerille tärkeä tietolähde: heiltä Bayer saa tarvitsemaansa tietoa niin eri hoitomenetelmien kuin lääkkeidenkin kehittämistä ja parantamista varten.

Esimerkki yhteistyöstä: Kliiniset eli potilailla tehtävät tutkimukset

Potilaat tarvitsevat oikeanlaisia lääkkeitä

Kliininen tutkimus tarkoittaa ihmisillä tehtävää, yleensä lääkkeen tai muun hoitomuodon tehon ja turvallisuuden osoittamiseen tähtäävää kokeellista tutkimusta. Tutkimussuunnitelmalle pitää saada terveysviranomaisten, valvontaelinten ja eettisten toimikuntien hyväksyntä. Hoitava lääkäri ja muu hoitohenkilökunta tekevät tutkimukset ja keräävät potilastiedot sekä tutkimustulokset yhteenvetoa varten. Asiantuntemuksesta ja ajankäytöstä tulee maksaa korvaus, aivan kuten muillakin aloilla tehtävästä työstä.

Infographic_ClinicalTrials

Esimerkki yhteistyöstä: Lääkärikoulutuksen tukeminen

Potilaat tarvitsevat lääkäreitä, joilla on paras mahdollinen koulutus

Bayer kehittää innovatiivisia lääkkeitä ja hoitomenetelmiä, jotka voivat ensi näkemältä vaikuttaa monimutkaisilta. Ne pitää siksi esitellä perusteellisesti myös terveydenhuollon ammattilaisille, jotta niiden käyttö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän vuoksi Bayer tukee terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta niin kongresseissa kuin koulutustilaisuuksissakin: niissä lääkärit saavat tietoa tuoreimmista lääketieteellisistä tutkimuksista, ja pystyvät määräämään parhaan hoitovaihtoehdon potilailleen. On suorastaan Bayerin velvollisuus opastaa omien lääkkeidensä käytössä. Lääkeyritysten tarjoama koulutus on kuitenkin vain pieni osa kokonaisuutta, sillä pääsääntöisesti koulutuksesta vastaavat lääketieteelliset tiedekunnat.

Infographic_InformedDoctors